• mateřská školA Slavkov

Zaměstnání, povolání (Sluníčka)

Děti se seznámily s různými druhy zaměstnání. Nejvíce je zaujala práce policisty. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov