• mateřská školA Slavkov

Zábavný týden s bacily (Broučci)

Zábavný týden s bacily (Broučci)

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov