• mateřská školA Slavkov

Vzděláváme a hrajeme si v centrech aktivit

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov