• mateřská školA Slavkov

Vystoupení předškolata - Sokol

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov