• mateřská školA Slavkov

Vystoupení dětí v Seniorcentru

Nejdříve děti vystoupily pro své rodiče v MŠ nebo v KD. Radost udělaly také seniorům s připraveným kulturním programem. Na závěr si senioři zazpívali spolu s nejstaršími dětmi za doprovodu harmoniky. Bylo to vydařené a dojemné setkání.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov