• mateřská školA Slavkov

Vystoupení dětí v Seniorcentru

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov