• mateřská školA Slavkov

Výlet Starý Jičín Kuřátka

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení