• mateřská školA Slavkov

Výlet na koncert

40 nejstarších dětí z MŠ jelo autobusem na koncert. Téma bylo Písničky a jejich úkoly.  Děti se do celého programu aktivně zapojily zpíváním, pohybem, tleskáním. Také odpovídaly na různé otázky. Děti se naučily novou píseň Pastelky. Zazpívaly si známé písně jako například Já mám koně, Není nutno či Malé kotě. Také si poslechly svatební pochod a ukolébavku o myších.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov