• mateřská školA Slavkov

Vycházka Broučků za zvířátky

Vycházka Broučků za zvířátky

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov