• mateřská školA Slavkov

Vlaštovičky na drátě u Broučků

Vlaštovičky na drátě u Broučků

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov