• mateřská školA Slavkov

Veselí dýňáci

Veselí dýňáci

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov