• mateřská školA Slavkov

Velikonoční zajíček

Z důvodu deštivého počasí nenavštívil zajíček zahradu, ale proběhl se po celé mateřské školce. Ve všech třídách schoval dětem velikonoční balíček.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov