• mateřská školA Slavkov

Velikonoční zajíčci

Všechny děti z celé školky obdržely dopis od velikonočního zajíčka. Ten jim na konci zahrady schoval zajíčka s omalovánkou. Děkujeme maminkám ze SRPŠ za perníkové zajíčky. Malé i velké děti si s nadšením vyslechly text z dopisu, ale také s velkým nadšením hledaly.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov