• mateřská školA Slavkov

Velikonoční týden a pomlázka u Broučků

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov