• mateřská školA Slavkov

Vánoční nadílka u Sluníček

Vánoční nadílka u Sluníček

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov