• mateřská školA Slavkov

Úžasní Mechulaláci v naší školce

Originální postavičky z Beskyd "Mechulaláci" nás provedli celým rokem. Do hudebního představení se děti aktivně zapojovaly.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov