• mateřská školA Slavkov

Uspávání přírody se zvířátky a kouzly

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov