• mateřská školA Slavkov

Uspávání přírody se zvířátky a kouzly

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení