• mateřská školA Slavkov

Týden s pohádkou

Týden s pohádkou

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov