• mateřská školA Slavkov

Tříkrálová cestička do Betléma

Tříkrálová cestička do Betléma

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov