• mateřská školA Slavkov

Soutěž v době covidové a vyhodnocení

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov