• mateřská školA Slavkov

Solná jeskyně (Kuřátka)

Solná jeskyně (Kuřátka)

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov