• mateřská školA Slavkov

Sluníčka v kruhu

Sluníčka si ráda vyprávějí společně různé zážitky z víkendu, ale také o různých tématech.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov