• mateřská školA Slavkov

Sluníčka na procházce u rybníku

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení