• mateřská školA Slavkov

Recitační soutěž Kuřátka

Recitační soutěže se účastnilo  15 dětí ze třídy Kuřátek. Děti si s rodiči vybraly básničku, doma se ji naučily a ve školce přednesly. Básničky byly krásné i náročné. Chválíme děti, že sebraly odvahu recitovat a s jakou chutí přednášely. Také děkujeme rodičům za spolupráci. Na prvním místě se umístil Štěpánek Vilč a Tomášek Beinhauer. Na druhém místě se umístila Anička Plchová a na třetím místě se umístil Adámek Holý. Ještě jednou gratulujeme. Všechny děti, které se zúčastnily soutěže dostaly diplom a malý dáreček.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov