• mateřská školA Slavkov

Putování za velikonočním zajíčkem - Broučci

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení