• mateřská školA Slavkov

První dny u Kuřátek

První dny u Kuřátek

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov