• mateřská školA Slavkov

Program SVČ "zvířata v zimě" (Sluníčka)

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov