• mateřská školA Slavkov

Program SVČ "zvířata v zimě" (Broučci)

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov