• mateřská školA Slavkov

Předškolní děti ze školky na návštěvě v 1.třídě

Předškolní děti ze školky na návštěvě v 1.třídě

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov