• mateřská školA Slavkov

Předškolata - cvičení v maskách s Mikulášem

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov