• mateřská školA Slavkov

Předškoláci v místní knihovně

Kromě zajímavé besedy měly děti možnost prohlédnout si velké množství zajímavých dětských knih. Děti se dozvěděly jak to chodí v knihovně. Zkusily jak je těžká nejtlustší kniha. Už ví, že knihy píše spisovatel a obrázky kreslí ilustrátor. Nakonec jsme si půjčili do školky knihy na průkazku. Děti zaujatě sledovaly, jak se knihy půjčují. A tak si děti uvědomily, jaký je rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov