• mateřská školA Slavkov

Poznej moje zaměstnání

Celý týden si Kuřátka vyprávěla o různých zaměstnáních. Hrály si na stavitele, návrhářky oblečení, autoservis, výpravčí, kuchaře i obchodníky.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov