• mateřská školA Slavkov

Postav si svého čerta

Postav si svého čerta

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov