• mateřská školA Slavkov

Pohádky; Hrajeme si na ježečky

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov