• mateřská školA Slavkov

Podzimní odpoledne na zahradě

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov