• mateřská školA Slavkov

Papírová koulovačka v Kuřátkách

Papírová koulovačka v Kuřátkách

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov