• mateřská školA Slavkov

Ovocný a zeleninový týden v Kuřátkách

Ovocný a zeleninový týden v Kuřátkách

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení