• mateřská školA Slavkov

Oslavy Dne dětí s klaunem Pepinem Prckem

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov