• mateřská školA Slavkov

Návštěva prvňáčku ve školce

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov