• mateřská školA Slavkov

Návštěva kamarádů ze ZŠ

Děti z naší základní školy si pro nás připravily koncertík a zahrály nám divadlo (bajky).

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov