• mateřská školA Slavkov

Nácvik evakuace, poučení o bezpečenosti

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov