• mateřská školA Slavkov

Moje tělo

Děti ze Sluníček si vyprávěly o těle, ale také si při cvičení vyzkoušely jak tělo funguje.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov