• mateřská školA Slavkov

Mikulášké cvičení - TJ Sokol

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov