• mateřská školA Slavkov

Mikulášké cvičení - TJ Sokol

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení