• mateřská školA Slavkov

Mezinárodní výtvarná soutěž

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov