• mateřská školA Slavkov

Letí draci dokola, je jich plná obloha

Letí draci dokola, je jich plná obloha

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov