• mateřská školA Slavkov

Kuřátkové hry

Kuřátkové hry

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov