• mateřská školA Slavkov

Kuřátkové domečky

Děti vyprávěly o svým domovech, ale také o vesnicích a městech. Vytvořily osadu Česko, kterou se pak prošly. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov