• mateřská školA Slavkov

Kuřátka vyráběla ze semínek kuličky pro ptáčky

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov