• mateřská školA Slavkov

Kuřátka cvičí na zahradě

Kuřátka cvičí na zahradě

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov