• mateřská školA Slavkov

Kuřátka cvičí na zahradě

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení