• mateřská školA Slavkov

Kroužek Šikulka pro předškoláky

Kroužek Šikulka pro předškoláky

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov