• mateřská školA Slavkov

Kouzlení s klaunem a s kouzelníkem

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov